ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

27 Νοέμβριος 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σχετικά με την ανακοίνωσή μας για τη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως και τις 18/02/2018, της χειμερινής εξεταστικής περιόδου θα θέλαμε να Σας ενημερώσουμε για τα κατωτέρω:

Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα πραγματοποιούνται έως και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018. Για τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να προσκομίζουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κέντρου «Russian word» (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τη σχετική αίτηση, και αντίγραφο της ταυτότητας.

Για άτομα με ειδικές ανάγκες, κάθε μορφή αναπηρίας και μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, αυτές θα πραγματοποιηθούν ατομικά.

Για τη διευκόλυνση και την αποφυγή ταλαιπωρίας και εξόδων εκείνων των υποψηφίων, οι οποίοι θα προσέρχονται από μακρινά μέρη θα υπάρξει μέριμνα, ώστε να ολοκληρώσουν όλες τις ενότητες της εξέτασης εντός μίας (1) ημέρας, κατόπιν σχετική συνεννόησης με το κέντρο μας.
Ο τραπεζικός λογαριασμός για την κατάθεση του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στα εξέταστρα του κάθε επιπέδου θα γνωστοποιηθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλ. 2310.220822 από τη Γραμματεία μας.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Дорогие друзья !

В преддверии приближения зимней экзаменационной сессии информируем Вас о том, что
17 и 18 февраля 2018 года в Салониках состоится тестирование по русскому языку как иностранному, которое проведут специалисты  Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета при организационно-техническом обеспечении Центра русского языка и культуры  Russian Word.

Тестирование будет проведено по шести уровням владения русским языком как иностранным (А1, А2, B1, B2, C1, C2). В целях оценки знаний детей-билингвов также будет организовано тестирование по русскому языку в повседневном общении для школьников.
Расписание прохождения тестирования будет учитывать потребности граждан, проживающих вне города Салоники. Также для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность и желающих принять участие в тестировании, тестовая сессия будет организована в индивидуальном порядке.

Лицам, желающим принять участие в тестирование, необходимо предоставить лично или направить на электронный адрес Центра (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) заявление и копию удостоверения личности. Заявления и оплата принимаются до 31 января 2018 г.
Оплата производится через банковский счет после подачи заявки. Квитанция об оплате тестирования выдаётся в день его прохождения.
При Центре также открыт бесплатный методический кабинет по вопросам определения уровня владения русским языком и подготовки к тестированию. Все желающие могут получить консультацию ежедневно (Пн-Пт) с 14.00 до 16.00.

Напоминаем Вам о том, что в случае недостаточного количества набранных баллов для получения сертификата, возможно повторное прохождение отдельных частей теста в июне 2018г.

Подробную информацию о порядке регистрации Вы можете получить по тел. 2310. 220822 и по адресу г. Салоники, ул. Егнатия 128, 3 этаж.

Ответственный преподаватель: к.ф.н. Мария Владимировна Ундрицова.
Желаем успехов!

Санкт-Петербургский государственный университет
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) является старейшим университетом России. Он учрежден 22 января 1724 г. указом императора Петра I. На сегодняшний день на 23 учебно-научных подразделениях университета обучаются более 30 тысяч студентов и аспирантов.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (Κ.Π.Α.Π.) αποτελεί το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ρωσίας. Ιδρύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1724 με διάταγμα του Αυτοκράτορα Πέτρου I. Σήμερα στα 23 εκπαιδευτικά – επιστημονικά τμήματα του πανεπιστημίου σπουδάζουν περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

На протяжении 20 лет СПбГУ  является признанным лидером в сфере тестирования иностранных граждан и оказывает свои услуги физическим лицам и организациям.

Μέσα από μια χρονική έκταση 20 ετών το Κ.Π.Α.Π. αναδεικνύεται σήμερα στον πλέον αναγνωρισμένο φορέα στο χώρο της εξέτασης πολιτών της αλλοδαπής και παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε οργανισμούς.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1394 Санкт-Петербургский государственный университет был включен в перечень образовательных организаций, проводящих тестирование по русскому языку как иностранному языку, и уполномочен на выдачу сертификата государственного образца.

Με την υπ’ αριθμ. 1394/28.10.2014 Διάταξη του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας , το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των εκπαιδευτικών οργανισμών, οι οποίοι διεξάγουν την εξέταση στη ρωσικής ως ξένης γλώσσας και συνιστά φορέα εξουσιοδοτημένο για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού κρατικού τύπου.

Выдаваемый СПбГУ сертификат является единственным официальным документом, подтверждающим уровень владения русским языком как иностранным языком в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR), как в России, так и за её пределами.

Το χορηγούμενο από το Κ.Π.Α.Π. πιστοποιητικό αποτελεί το μοναδικό επίσημο έγγραφο, το οποίοι βεβαιώνει το επίπεδο γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας σε αντιστοιχία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.), τόσο εντός της ρωσικής επικράτειας όσο και εκτός των ορίων της.

Что такое ТРКИ?

Τι σημαίνει εξέταση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας;

- Это современный тест по русскому языку для иностранных граждан, отвечающий лучшим мировым стандартам качества. ТРКИ - это 6 различных уровней, от элементарного (А1) до четвертого сертификационного (С2).

Είναι ένας σύγχρονος τύπος εξέτασης των αλλοδαπών στη ρωσική γλώσσα, ο οποίος ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας των γλωσσικών δεξιοτήτων. Η εξέταση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας αφορά και τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας από το στοιχειώδες (А1) έως το τέταρτο επίπεδο (С2).

- Это 5 субтестов, проверяющих языковые компетенции в различных сферах применения языка: «Письмо», «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование» и «Говорение».

- Απαρτίζεται από 5 επιμέρους ενότητες – δοκιμασίες, στις οποίες διαπιστώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες σε διάφορα πεδία, στα οποία καλείται να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα: «Παραγωγή γραπτού λόγου», «Γνώση λεξιλογίου και γραμματικής», «Κατανόηση γραπτού λόγου», «Κατανόηση προφορικού λόγου», «Παραγωγή προφορικού λόγου».

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…