Στην τριβή της καθημερινότητας με εφόδιο μία γλώσσα!
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

02 Μάιος 2018

Στην τριβή της καθημερινότητας με εφόδιο μία γλώσσα!

Η μοναξιά και μια κάποιου είδους αμήχανη απελπισία είναι αισθήματα ξένα στον καθένα, που έζησε μαζί μας την περασμένη εβδομάδα στους ρυθμούς της «συζητητικής λέσχης» του Russian Word (23/09-29/04). Ο διάλογος ως η καθολική βάση της αμοιβαίας κατανόησης είναι φαινόμενο σχεδόν παγκόσμιο που διαπερνά το λόγο και κάθε σχέση και εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής, οτιδήποτε, στο οποίο μπορούμε να βρούμε σημασία και νόημα. 

Πέρα από τα προφανή οφέλη από την ανάπτυξη και την τελειοποίηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις και την υπερνίκηση του φόβου για την προφορική επικοινωνία, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε και τη ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία της προσέγγισης και του «αγκαλιάσματος» των φιλοδοξιών του σπουδαστή, της μαστοριάς του δασκάλου και της επιθυμίας να καταλάβεις αλλά και να γίνεις αντιληπτός.

Η εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας, έτι δε περισσότερο μιας τόσο πολύπλευρης και πολυδιάστατης, όπως η ρωσική, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα δημιουργική, έστω κι αν για την πλειοψηφία ακόμη και των πιο επίμονων και επιμελών σπουδαστών δεν πρόκειται να γίνει γλώσσα ευχερούς επικοινωνίας. Η απουσία του γλωσσικού περιβάλλοντος σημαίνει πρωτίστως έλλειψη δυνατότητας διεξαγωγής στη διδασκόμενη γλώσσα «ανοικτού», «ελεύθερου»  διαλόγου, ζωντανής συζήτησης για τα πλέον επίκαιρα θέματα. Συγκεκριμένα για το λόγο αυτό, όταν δουλεύουμε με αλλόγλωσσους μαθητές, είναι τόσο σημαντικό να τους συνδράμουμε στην υπερπήδηση των γλωσσικών εμποδίων μέσα από την ολόπλευρη εμβάπτισή τους στην επικοινωνία, κάτι που με απόλυτη επιτυχία μεταφέρει στην πράξη το διδακτικό-επιστημονικό προσωπικό του Russian Word, το οποίο συνθέτουν αποκλειστικά φυσικοί ομιλητές της ρωσικής γλώσσας.  

Το να προμηθευτείς αεροπορικά εισιτήρια, να κάνεις κράτηση δωματίου στο ξενοδοχείο, να κλείσεις ραντεβού στο γιατρό, να ζητήσεις αλλά και να δώσεις οδηγίες για το πως θα φτάσεις στην πιο κοντινή στάση του λεωφορείου, είναι μόλις ένα μικρό κομμάτι καθημερινών καταστάσεων επικοινωνίας, η αδυναμία ανταπόκρισης στις οποίες ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας στο χειριστή-μη φυσικό ομιλητή της γλώσσας κι επομένως η βασική αποστολή της διαδικασίας εκ των πραγμάτων τεκμαίρεται πως δεν έχει επιτευχθεί.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε, ότι η εν λόγω πρωτοβουλία μας, η οποία έτυχε θερμής υποδοχής και γνώρισε μεγάλη απήχηση στους κόλπους των όλως εσάς των σπουδαστών του Russian Word, θα αποδειχθεί όχι απλώς σημαντικό συστατικό στοιχείο της προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις και θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε επιτυχώς όλα τα φαινομενικά εμπόδια αλλά θα προσδώσει περαιτέρω γόητρο και ελκυστικότητα στο προφίλ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων σας.   

На одном языке в праздной суете будней.   

Со мною вот что происходит…

Ко мне мой старый друг не ходит,

А ходят в праздной суете разнообразные не те.

…………………………………………………………………………………………….

Чувство одиночества и потерянности чужды каждому, кто вместе с нами прошедшую неделю провел в формате разговорного клуба RussianWord. Диалог – всеобщая основа человеческого взаимопонимания, это почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, все, что имеет значение и смысл... 

Кроме очевидных преимуществ – развития и совершенствования коммуникативных навыков учащихся в различных бытовых ситуациях, преодоления страха устного общения – невозможно не отметить тот удивительно теплый микроклиматкоторый сформировался в процессе единения амбиций наших смелых студентов, мастерства преподавателей центра RW и желания понять и быть понятым. Знания грамматики – условие неоспоримое, но недостаточное. Формирование положительных эмоций, чувства успеха, способности не только говорить, но и думать на русском языке – ключевая задача завершившейся недели говорения в центре русского языка и культуры RussianWord.

Изучение любого языка, а такого многогранного, как русский, тем более, – процесс творческий, и для большинства даже самых настойчивых студентов он так и не становится  языком свободного общения. Отсутствие языковой среды – это отсутствие открытого диалога, живой дискуссии на самые актуальные темы. Именно поэтому в работе с иностранцами так важно оказать содействие в преодолении языкового барьера путем всестороннего погружения в коммуникацию, что на протяжении посдедних лет успешно воплощает в реальность преподавательский состав RussianWord, состоящий исключительно из носителей русского языка.

Купить билет на самолет, забронировать номер в гостинице, записаться на прием к врачу, уточнить, как пройти до ближайшей остановки автобуса – лишь малая толика тем бытового общения, без освоения которых чувство комфорта в языке несостоятельно, а значит, и главная задача процесса не решена.

Мы счастливы сознавать, что данная инициатива, нашедшая теплый отклик у  студентов различных групп (от А1 до С1), станет не только важным компонентом их подготовки к сдаче экзамена по РКИ в июне этого года, но и придаст имиджу общения на русском языке еще большую привлекательность!

Медиацентр Russian Word.

04/2018.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…