Επίσκεψη των καθηγητών από τη Μόσχα (РосНОУ)
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

22 Απρίλιος 2019

Φιλική επίσκεψη αποστολής του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας: διευρύνουμε τα σύνορα της εκπαίδευσης

Στις 12 Απριλίου 2019, στην έδρα του κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού Russian Word, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε φιλική συνάντηση με εκπροσώπους του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας (РосНОУ). Επικεφαλής της αποστολής του ρωσικού ΑΕΙ - η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου ανθρωπιστικών τεχνολογιών του РосНОУ και υποψήφια διδάκτορας της έδρας Πολιτιστικών Σπουδών, λέκτορας κα Ο. Γ. Ιβανόβα και η επίκουρος καθηγήτρια της έδρας Θεωρίας και Πρακτικής Εφαρμογής της Μετάφρασης κα Ν. Α. Καλέβιτς.

Ο σκοπός της επίσκεψης έγκειτο στη διεξοδική συζήτηση των αποτελεσμάτων της διμερούς συνεργασίας των τελευταίων ετών ανάμεσα στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και στη ρεαλιστική εκτίμηση των προοπτικών διεύρυνσης και εμβάθυνσής της με τον από κοινού καθορισμό, προγραμματισμό και άμεση υλοποίηση νέων δράσεων. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εκπόνηση και στην περαιτέρω εξέλιξη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, στη μεταφορά γνώσεων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στους καθηγητές της σε Ρωσία και Ελλάδα και, συνεπώς, στη διαμόρφωση των απαραίτητων όρων για μια περαιτέρω διεθνοποιημένη επιστημονική έρευνα.

Ιδιαίτερα απασχόλησε τη συνάντηση και η εξαγωγή πορισμάτων από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών του РосНОУ, το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο του επίσημου συμφώνου αμοιβαίας συνεργασίας των δύο πλευρών και το οποίο για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Russian Word με την υλικοτεχνική υποστήριξη του τελευταίου, από τις 01/12/2018 έως τις 14/12/2018, με τη συμμετοχή δύο μεταπτυχιακών σπουδαστριών της επιστημονικής κατεύθυνσης «Γλωσσολογία» με αντικείμενο ειδίκευσης «Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στο σύστημα της ψηφιακής εκπαίδευσης» του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Τεχνολογιών του РосНОУ, οι οποίες διεξήγαγαν μαθήματα και παρουσιάσεις σε όλα τα τμήματα του Russian Word (επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 – C1).

Τη γνωριμία των επισκεπτών μας με τη δραστηριότητα του κέντρου μας συμπλήρωσαν η περιήγησή τους στους νέους μας χώρους, η ξενάγησή τους στις ανανεωμένες υλικοτεχνικές υποδομές μας και στην εμπλουτισμένη εκπαιδευτική βιβλιοθήκη μας, καθώς επίσης και η παρουσίαση πλούσιου και πολυποίκιλου αρχειακού υλικού και χρήσιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων από τις αποστολές των σπουδαστών του κέντρου μας στα Summer Schools του РосНОУ στη Μόσχα, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαράτωφ «Н.Г. Чернышевский» .
Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στην αποστολή του РосНОУ για τα αναμνηστικά δώρα που μας προσέφερε, πρωτίστως όμως, για την άκρως και αμοιβαία εποικοδομητική συνάντησή μας, τα αποτελέσματα της οποίας, μεταξύ δε αυτών και οι νέες κατευθύνσεις της κοινής μας δραστηριότητας, θα αποτυπωθούν στα αντίστοιχα Σύμφωνα Συνεργασίας που προγραμματίζονται να υπογραφούν τον ερχόμενο Ιούλιο 2019, στη Μόσχα.

Дружеский визит делегации РосНОУ: расширяем границы образования

12 апреля 2019г. в стенах центра русского языка и культуры Russian Word (г. Салоники, Греция) состоялась дружеская встреча с делегацией Российского нового университета (г.Москва), возглавляемой научным руководителем Института гуманитарных технологий РосНОУ, кандидатом культурологии, доц. Ивановой О.Ю. и ст.преподавателем кафедры теории и практики перевода Калевич Н.А.

Целью визита являлось обсуждение итогов последних лет межинституционального академического сотрудничества (2013- 2019 гг), планов и перспектив его углубления. В частности, это касалось развития сопоставительных методических и лингводидактических материалов по РКИ, интернационализации научных исследований и трансфера знаний путем обмена опытом между преподавателями РКИ России и Греции.

Отдельное внимание было уделено подведению итогов первой очной педагогической практики учащихся магистратуры РосНОУ по направлению «Лингвистика» и специальности «Теория и методика преподавания РКИ в системе цифрового образования», которая была реализована во всех учебных группах центра Russian Word (Α1-C1) на основании официального договора о взаимосотрудничестве в период с 01.12.2018 по 14.12.2018 с задействованием материально-технической базы центра RW.

Расширенное представление о деятельности нашего центра было дополнено экскурсией по его новому помещению, ознакомлением с обновлёнными материально-техническими ресурсами, учебной библиотекой, посещением экспозиции по результатам выездных Летних школ в Москву, Санкт-Петербург и Саратов.

История деловых отношения центра RW и РосНОУ берёт своё начало с сентября 2013 года, когда более 50 греческих студентов, изучавших русский язык на базе нашего центра, приняло активное участие в программе научно-практической конференции «Информационная среда и управление эффективностью», проходившей на п-ве Халкидики в рамках гранта Минобразования РФ. За последние шесть лет совместными усилиями было успешно реализовано множество научно-образовательных и учебных проектов, среди которых 5 ежегодных Летних школ русского языка, дистанционное тестирование по РКИ в сфере туризма и предпринимательства, деловая игра под названием «Научно-практический форум «Волонтерство как вид общественной деятельности сквозь призму практик международной коммуникации», и многие другие международные программы.

Мы благодарим наших московских коллег за предоставленные в дар памятные подарки, и выражаем уверенность в том, что намеченные в ходе обсуждения направления сотрудничества будут отражены в соглашениях, которые планируются к подписанию в июле 2019г. в Москве по результатам прошедшей встречи в Салониках.

Медиацентр RW.
Апрель, 2019г.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…