Επίσκεψη των εκπαιδευτικών από τη Φρανκφούρτη και την Έσση της Γερμανίας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

27 Οκτώβριος 2020

Στις 8 Οκτωβρίου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας του Russian Word, πραγματοποιήθηκε φιλική επίσκεψη, συνολικά 12 ατόμων, τα οποία είναι μέλη αντιπροσωπείας καθηγητών ρωσικής φιλολογίας, από τη Φρανκφούρτη και την Έσση της Γερμανίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του αρμόδιου τμήματος του Ομίλου Μουζενίδη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα iGen. Κύριος στόχος αυτής της επίσκεψης και του round table που ακολούθησε ήταν η ανταλλαγή επαγγελματικής εμπειρίας και των πλέον επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών πάνω στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας, αλλά και η υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας. Η εν λόγω εκδήλωση αποτέλεσε πολύτιμη ευκαιρία επικοινωνίας των αντιπροσώπων από τρία κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα της Ελλάδας και της Γερμανίας, τα οποία έχουν πολυετή εμπειρία στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εκμάθησης των ρωσικών.

Οι διεθνείς εκπαιδευτικοί δεσμοί σήμερα μπορούν να αποδοθούν στις πλέον σημαντικές και πολλά υποσχόμενες τάσεις της διεθνούς πολιτισμικής ανταλλαγής και αυτοί καλλιεργούνται ιδιαίτερα εδώ στο Russian Word. Για αυτό το λόγο, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του round table είναι το ζήτημα της επίσκεψης Ελλήνων σπουδαστών της ρωσικής στη Γερμανία. Oι επισκέψεις των συνεργαζόμενων οργανώσεων επιτρέπουν στους σπουδαστές να κάνουν χρήση της εμπειρίας που απέκτησαν, να ξεπεράσουν τις υπάρχουσες διαφορές στην επικοινωνία και να πιστέψουν στους εαυτούς τους και τις δυνάμεις τους. Και το κυριότερο είναι , ότι η αντίστοιχη επίσκεψη των Ελλήνων σπουδαστών στη Γερμανία αποδεικνύει περίτρανα, για ακόμη μια φορά, τη θέση της ρωσικής ως γλώσσας διεθνούς επικοινωνίας και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για όσους ασχολούνται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας και προτάθηκε η συνέχιση του διαλόγου, η οργάνωση μελλοντικών εκδηλώσεων, γεγονότα τα οποία μπορούν αμφότερα να λειτουργήσουν ως ισχυρό κίνητρο για τη δημιουργική δυναμική των καθηγητών και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής οπτικής πάνω στην εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης στη Δυτική Ευρώπη.

RW Mediacenter.

Образовательное взаимодействие и международный обмен опытом: новый взгляд на преподавание РКИ

8 октября 2020г. в рамках работы Отдела международного сотрудничества RW состоялся дружеский визит делегации преподавателей в составе 12 человек из г. Франкфурта-на-Майне и г. Гессена (Германия) при содействии департамента образовательных программ iGen Холдинга Mouzenidis Group. Главная цель Круглого стола- обмен профессиональным опытом и  наиболее успешными образовательными практиками в сфере преподавания русского языка, а также - подписание договора о сотрудничестве. Прошедшее  мероприятие представляло собой ценную встречу представителей трёх крупных учебных центров Греции и Германии, обладающих многолетним опытом ведения образовательной деятельности в сфере преподавания русского языка.

Международные образовательные связи сегодня можно отнести к наиболее важным и перспективным направлениям международного культурного обмена, и в стенах Russian Word оно всегда получает широкое развитие. Именно поэтому, одним из важных вопросов, поднятых в рамках Круглого стола, стало обсуждение темы ответного визита в Германию греческих студентов, изучающих русский язык. Посещение организации-партнера позволит студентам двух стран на практике использовать приобретенный опыт, преодолеть существующие различия в общении, а также поверить в себя и в свои силы. И самое главное, ответный визит в Германию греческих студентов, без сомнения, еще раз продемонстрирует, что русский язык – это язык международного общения и нет никаких преград в общении для людей, которые изучают иностранные языки.

В завершение встречи был подписан договор о сотрудничестве, а также прозвучали предложения о продолжении диалога, организации подобных мероприятий, что может послужить мощным стимулом в развитии творческого потенциала преподавателей и открыть новый взгляд на преподавание РКИ в Западной Европе.

Медиацентр RW.

 

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
    Οδηγίες
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…