В Салониках состоялась церемония вручения сертификатов по русскому языку как иностранному
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

16 Οκτώβριος 2016

Αναφορά για την εκδήλωση στο επίσημο site της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (MAPRYAL.ORG)

http://ru.mapryal.org/news/%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D1%83/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mapryal+%28%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29

Перекрёстный год России и Греции: русское слово в действии.

1 октября 2016 года в актовом зале отеля Mediterranean palace г. Салоники прошло торжественное вручение сертификатов о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному учащимися Центра русского языка и культуры «Русское слово», а также других частных языковых центров Северной Греции, с которыми уже многие годы успешно сотрудничает Всегреческая ассоциация преподавателей-русистов. На праздничном мероприятии под названием «Русское слово в действии» присутствовало более 200 приглашённых, приехавших из таких городов, как Серрес, Кавала, Полигирос, Афины, Драма, Килкис, Волос, Александрия, Науса, о. Корфу и др.. Порадоваться за достижения в изучении русского языка приехали и многие родители учащихся, которые с нескрываемой гордостью делились успехами своих детей, подчёркивая значимость такого завершающего этапа обучения, как итоговое тестирование.

Праздничный вечер начался с поздравлений профессора лингвистики Западно-Македонского университета, председателя Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка и литературы Е.Ф. Журавлевой, которая обозначила задачу мероприятия следующими словами: «Сегодня очень важное событие и для студентов, и для преподавателей: по сути, мы подводим итоги качества преподавания и качества обучения». Председатель ВАПРЯЛ отметила, что основной отличительной особенностью деятельности ассоциации русистов и языкового центра «Русское слово» всегда являлась тесная связь с российским высшим образованием и расширение сотрудничества с российскими университетами. Подводя итоги прошедшего 2015-2016 учебного года, Е.Ф. Журавлёва подчеркнула, что интенсивная профессиональная учебно-методическая и научная работа велась одновременно с четырьмя вузами России. Эта многосторонняя деятельность включила в себя организацию международных научно-методических семинаров с участием приглашённых коллег МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского нового университета, Санкт-Петербургского государственного университета, самую масштабную Международную летнюю школу русского языка в Саратовский государственный университет с участием 44 студентов центра «Русское слово», а также успешную реализацию такого социально значимого проекта, как проведение государственного тестирования по РКИ в сотрудничестве со старейшим вузом России — Санкт-Петербургским государственным университетом. Тёплые слова благодарности и признания прозвучали в адрес всех коллег-русистов из 12 городов Северной Греции, которые благодаря своей профессиональной компетенции и преданности делу смогли подготовить более 60 учащихся к прохождению сертификационного экзамена.

Далее в своём приветственном слове директор Центра русского языка и культуры «Русское слово» Т.Б. Халкониду поздравила всех студентов с успешным прохождением испытания и отметила высокий уровень проведения летней тестовой сессии, который продемонстрировал в этому году Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В выступлении Т.Б. Халкониду подчёркнула ту роль, какую сыграли высокая степень ответственности и чёткое планирование работы организаторов тестирования, сумевших реализовать сессию на самом высоком уровне, тем самым поспособствовав формированию положительного образа России и росту интереса к русскому языку и российскому образованию в Греции.

По случаю торжественного вручения сертификатов также было получено поздравление от коллег из Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В нем было отмечено, что летняя тестовая сессия была организована на самом высоком уровне. В лице центра русского языка «Русское слово» и Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка и литературы СПбГУ обрел новых партнеров, вместе с которыми планируется реализация целого ряда мероприятий по продвижению государственной системы тестирования по русского языку как иностранному языку в Греции. Среди ближайших планов проведение первой зимней тестовой сессии в Салониках в феврале 2017 года.

Специально из Саратова, чтобы поздравить студентов, приехала заместитель директора Института довузовского образования Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского Т.В. Горюнова. Татьяна Владимировна особо подчеркнула длительное и плодотворное сотрудничество между Саратовским государственным университетом и центром. Она отметила, что отношения проверяются временем. Отношения Саратовского государственного университета и Центра языка и культуры «Русское слово» продолжаются уже 4 года. В этом году более 60 учащихся центра прошли языковую стажировку в СГУ и с успехом сдали государственное тестирование. По её словам, это еще раз доказывает, что формируются отношения «с самым авторитетным и профессиональным языковым центром Северной Греции». «Высокий уровень подготовки студентов «Русского слова» отметили все саратовские коллеги. Успешно сданный экзамен — это главный итог обучения. И я рада, что работа Центра была отмечена крупнейшими вузами России, а именно — созданием на базе «Русского слова» площадки для проведения языкового тестирования», — сказала Татьяна Владимировна (газ. «Саратовский университет.№ 6 (2125), сент.2015,14; ж.«СГУ в XXIвеке. СГУщёнка,сент-окт.2016, 54-56).

Также поприветствовали и поздравили учащихся члены Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка и литературы Акопян М. (г. Александрия), Семьянова О. (г. Волос), Гика К. (г. Серрес), рассказав о своей педагогической деятельности и интересе к русскому языку в других уголках страны.

В заключение студентам было показано видео о летней учебной поездке в Саратов и в Москву, где делегации в составе 44 человек оказало тёплый приём Управление международного образовательного сотрудничества Российского нового университета, взявшего на себя организацию не только тематических занятий по русскому языку в сфере туризма, но также и насыщенной экскурсионной программы по Москве. Также отдельные слова благодарности прозвучали в адрес декана факультета гуманитарных технологий О.Ю. Ивановой, которая своим личным участием координировала работу волонтёров факультета, прочно закрепивших за собой образ ответственного, инициативного и доброжелательного студента российского вуза

На этой оптимистической ноте всем учащимся были вручены сертификаты о прохождении государственного тестирования, и все присутствовавшие были приглашены на торжественный ужин.

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…