В Салониках состоялась церемония вручения сертификатов по русскому языку как иностранному
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

16 Οκτώβριος 2016

Αναφορά για την εκδήλωση στο επίσημο site της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (MAPRYAL.ORG)

http://ru.mapryal.org/news/%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D1%83/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+mapryal+%28%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29

Перекрёстный год России и Греции: русское слово в действии.

1 октября 2016 года в актовом зале отеля Mediterranean palace г. Салоники прошло торжественное вручение сертификатов о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному учащимися Центра русского языка и культуры «Русское слово», а также других частных языковых центров Северной Греции, с которыми уже многие годы успешно сотрудничает Всегреческая ассоциация преподавателей-русистов. На праздничном мероприятии под названием «Русское слово в действии» присутствовало более 200 приглашённых, приехавших из таких городов, как Серрес, Кавала, Полигирос, Афины, Драма, Килкис, Волос, Александрия, Науса, о. Корфу и др.. Порадоваться за достижения в изучении русского языка приехали и многие родители учащихся, которые с нескрываемой гордостью делились успехами своих детей, подчёркивая значимость такого завершающего этапа обучения, как итоговое тестирование.

Праздничный вечер начался с поздравлений профессора лингвистики Западно-Македонского университета, председателя Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка и литературы Е.Ф. Журавлевой, которая обозначила задачу мероприятия следующими словами: «Сегодня очень важное событие и для студентов, и для преподавателей: по сути, мы подводим итоги качества преподавания и качества обучения». Председатель ВАПРЯЛ отметила, что основной отличительной особенностью деятельности ассоциации русистов и языкового центра «Русское слово» всегда являлась тесная связь с российским высшим образованием и расширение сотрудничества с российскими университетами. Подводя итоги прошедшего 2015-2016 учебного года, Е.Ф. Журавлёва подчеркнула, что интенсивная профессиональная учебно-методическая и научная работа велась одновременно с четырьмя вузами России. Эта многосторонняя деятельность включила в себя организацию международных научно-методических семинаров с участием приглашённых коллег МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского нового университета, Санкт-Петербургского государственного университета, самую масштабную Международную летнюю школу русского языка в Саратовский государственный университет с участием 44 студентов центра «Русское слово», а также успешную реализацию такого социально значимого проекта, как проведение государственного тестирования по РКИ в сотрудничестве со старейшим вузом России — Санкт-Петербургским государственным университетом. Тёплые слова благодарности и признания прозвучали в адрес всех коллег-русистов из 12 городов Северной Греции, которые благодаря своей профессиональной компетенции и преданности делу смогли подготовить более 60 учащихся к прохождению сертификационного экзамена.

Далее в своём приветственном слове директор Центра русского языка и культуры «Русское слово» Т.Б. Халкониду поздравила всех студентов с успешным прохождением испытания и отметила высокий уровень проведения летней тестовой сессии, который продемонстрировал в этому году Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В выступлении Т.Б. Халкониду подчёркнула ту роль, какую сыграли высокая степень ответственности и чёткое планирование работы организаторов тестирования, сумевших реализовать сессию на самом высоком уровне, тем самым поспособствовав формированию положительного образа России и росту интереса к русскому языку и российскому образованию в Греции.

По случаю торжественного вручения сертификатов также было получено поздравление от коллег из Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В нем было отмечено, что летняя тестовая сессия была организована на самом высоком уровне. В лице центра русского языка «Русское слово» и Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка и литературы СПбГУ обрел новых партнеров, вместе с которыми планируется реализация целого ряда мероприятий по продвижению государственной системы тестирования по русского языку как иностранному языку в Греции. Среди ближайших планов проведение первой зимней тестовой сессии в Салониках в феврале 2017 года.

Специально из Саратова, чтобы поздравить студентов, приехала заместитель директора Института довузовского образования Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского Т.В. Горюнова. Татьяна Владимировна особо подчеркнула длительное и плодотворное сотрудничество между Саратовским государственным университетом и центром. Она отметила, что отношения проверяются временем. Отношения Саратовского государственного университета и Центра языка и культуры «Русское слово» продолжаются уже 4 года. В этом году более 60 учащихся центра прошли языковую стажировку в СГУ и с успехом сдали государственное тестирование. По её словам, это еще раз доказывает, что формируются отношения «с самым авторитетным и профессиональным языковым центром Северной Греции». «Высокий уровень подготовки студентов «Русского слова» отметили все саратовские коллеги. Успешно сданный экзамен — это главный итог обучения. И я рада, что работа Центра была отмечена крупнейшими вузами России, а именно — созданием на базе «Русского слова» площадки для проведения языкового тестирования», — сказала Татьяна Владимировна (газ. «Саратовский университет.№ 6 (2125), сент.2015,14; ж.«СГУ в XXIвеке. СГУщёнка,сент-окт.2016, 54-56).

Также поприветствовали и поздравили учащихся члены Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка и литературы Акопян М. (г. Александрия), Семьянова О. (г. Волос), Гика К. (г. Серрес), рассказав о своей педагогической деятельности и интересе к русскому языку в других уголках страны.

В заключение студентам было показано видео о летней учебной поездке в Саратов и в Москву, где делегации в составе 44 человек оказало тёплый приём Управление международного образовательного сотрудничества Российского нового университета, взявшего на себя организацию не только тематических занятий по русскому языку в сфере туризма, но также и насыщенной экскурсионной программы по Москве. Также отдельные слова благодарности прозвучали в адрес декана факультета гуманитарных технологий О.Ю. Ивановой, которая своим личным участием координировала работу волонтёров факультета, прочно закрепивших за собой образ ответственного, инициативного и доброжелательного студента российского вуза

На этой оптимистической ноте всем учащимся были вручены сертификаты о прохождении государственного тестирования, и все присутствовавшие были приглашены на торжественный ужин.

Ενδιαφέρομαι για μαθήματα ρωσικών

Αν ενδιαφέρεστε για τα μαθήματα ρωσικών συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Το Russian Word σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018 και σας περιμένει να προετοιμάσουμε μαζί πάνω σε γερές βάσεις τη νέα χρονιά, που ανοίγεται μπροστά μας. Σας περιμένουμε για να σας ενημερώσουμε για τα νέα τμήματά μας, για τα επιμέρους προγράμματα Διατήρησης της ρωσικής γλώσσας αλλά και εξειδικευμένης ενασχόλησης με αυτή σε επίπεδο επαγγελματικής ορολογίας, για τις συνεργασίες μας με πανεπιστήμια της Ρωσίας και τις δυνατότητες, που αυτές παρέχουν στους σπουδαστές μας, για τα νέα εκπαιδευτικά ταξίδια, που μας περιμένουν στη χώρα της γλώσσας.

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εγνατία 128, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: info@russianword.gr
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…