Κρατική υποτροφία στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Κρατικού πανεπιστημίου της Αγ. Πετρούπολης
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

15 Αύγουστος 2017

Κρατική υποτροφία στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης
Το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα!

Χάρη στον ανοικτό διαγωνισμό του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος επιτρέπει σε αλλοδαπούς καθώς και σε ρωσόφωνους ομογενείς που διαβιούν εκτός των συνόρων της Ρωσίας, να λάβουν κρατική υποτροφία και να φοιτήσουν στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, κατορθώσαμε να δώσουμε σάρκα και οστά σε μια από τις πιο κρυφές, σε μια από τις πιο «τολμηρές» επιθυμίες στη ζωή: να παρέχουμε κάθε συνδρομή και υποστήριξη στην εισαγωγή σε ένα από τα πλέον περιζήτητα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας.

Οι εκ πρώτης όψεως μεγάλες δυσκολίες του όλου, φαινομενικά ακατόρθωτου αρχικά, εγχειρήματος κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν με τον κατάλληλο συντονισμό του Τμήματος που λειτουργεί στο Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Russian Word», αρμόδιου για εκπαιδευτικά ζητήματα των ρωσόφωνων ομογενών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με μια πληθώρα πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από τους συνεργάτες του καθώς φυσικά και χάρη στις ικανότητες και το ζήλο του ίδιου του ενδιαφερόμενου να σπουδάσει στο περίφημο αυτό ρωσικό Πανεπιστήμιο.

Μια ιδιαιτέρως περιεκτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ένα πρωτότυπο δοκίμιο, καθώς και το πιστοποιητικό επάρκειας στη ρωσική γλώσσα στο πλαίσιο του επιπέδου Β2, το οποίο αποκτήθηκε στη χειμερινή εξεταστική περίοδο, το Φεβρουάριο του 2017, υπήρξαν οι βασικοί παράγοντες, που επέτρεψαν στον Παύλο Μπατένκωφ να προχωρήσει και να ολοκληρώσει επιτυχώς τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.

Ευχόμαστε από καρδιάς στον Παύλο κάθε περαιτέρω πρόοδο και καλή επιτυχία στις σπουδές του!
Κάνοντας τον απολογισμό της ανωτέρω διεκπεραιωθείσας υποθέσεως, ελπίζουμε, ότι αυτή θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο από τους σπουδαστές του Russian Word και τους γονείς τους που τους προσφέρουν τη στήριξή τους, αλλά επίσης και από όλους, όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν στη Ρωσία. Πιστέψτε στον εαυτό σας, προχωρήστε μπροστά για να συναντήσετε τους στόχους που έχετε θέσει! Είναι πιθανό, το όνειρό σας να βρίσκεται κάπου εδώ γύρω, κάπου εδώ κοντά!

Το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού "Russian Word" εκφράζει τις ειλικρινείς και ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Κέντρο Πληροφόρησης του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη για τις παρασχεθείσες πληροφορίες αναφορικά στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, χάρη στις οποίες κατέστη δυνατή η εισαγωγή του εν λόγω σπουδαστή σε αυτό.


Большой успех начинается с маленького шанса!

Благодаря открытому конкурсу Санкт-Петербургского государственного университета, позволяющему иностранным гражданам и соотечественникам получить государственную стипендию и обучаться в СПбГУ на бюджетной основе, нам удалось воплотить самые смелые желания в жизнь: оказать поддержку в поступлении в один из самых востребованных вузов России.

О том, как удалось получить заветный шанс расскажет мать поступившего студента Наталья Батенькова:

- В первую очередь, нам бы хотелось, чтобы вы рассказали о себе. Откуда вы? Как давно вы в Греции? Где учился ваш сын?
Меня зовут Наталья Батенькова. Я родилась и выросла на Урале в России. В 1998 году я вышла замуж за грека и переехала в Грецию, где уже нахожусь 19 лет. На данный момент наша семья проживает в г. Комотини. Мой старший сын Павлос окончил лицей №2 г. Комотини, он также обучался в г. Екатеринбурге в первом классе средней школы.

- Почему выбор пал на Россию? Что для Вас означает иметь сына-студента одного из престижнейших вузов России?
С февраля этого года старший сын Павлос стал задумываться о поступлении в высшее учебное заведение. Практически каждый день мы обсуждали эту тему. Я посоветовала Павлосу сдать русский язык, сказав, что это ему поможет в будущем. Россия - наша родина, в которой остались наши родители и родственники. Там прошло наше детство и юность, с которыми, как и у всякого человека, связаны самые нежные воспоминания. Более того, Россия известна своими традициями в образовании и науке, поэтому мы надеемся, что наш сын будет стараться стать хорошим специалистом в выбранной им области. Конечно, обучение в другом городе, в другой стране – это большая ответственность перед собой и своей семьёй, однако как Павлос, так и вся наша семья готовы ко всем трудностям, это неизбежно, но игра стоит свеч. Я думаю, что образование в России - это путёвка в жизнь моему сыну и мечта многих родителей, приехавших из бывшего СССР.

- Вам было сложно поступить в вуз? Что для этого потребовалось?
После того, как центр «Russian word» предложил попробовать поступить в один из лучших университетов России, мы поняли, что такой шанс предоставляется немногим, и мы сразу приняли решение. Сама идея участвовать в открытом конкурсе СПбГУ поступила от дирекции центра RW после успешной сдачи экзамена на сертификат ТРКИ-2 в феврале этого года. В начале было непросто. Необходимо было преодолеть процесс сбора документов, их легализация заняла много времени. Очень долго мы не могли определиться с направлением. В конце концов, выбрали факультет Международных отношений, ведь с такой профессией можно работать как в России, так и в Европе. Нас систематически консультировал центр "Russian Word" в отношении сбора документов, написания эссе и мотивационного письма. И мы не смогли поверить своим глазам, когда на нашу электронную почту пришло сообщение, что мы поступили в СПбГУ на бюджетное отделение, и Павлос в числе первых!
Совместно с сотрудниками центра мы смогли довести это дело до конца, и у нас все получилось! Огромное спасибо всем, кто принял участие в будущем моего сына, дальнейшего вам процветания и низкий поклон! А ребятам, которые только задумываются о своем поступлении, хотела бы сказать: «Дерзайте! Обращайтесь в центр «Russian word»! Может быть, и вам выпадет такой шанс!»

- Как вы считаете, помогло ли Вашему сыну в поступлении наличие сертификата о владении русским языком на уровне B2?
Конечно. Подготовка к сдаче на сертификат включала в себя изучение лексики и грамматики, навыков письма и чтения, грамотной устной речи. Русский язык до подготовки и после неё - это совсем «разные языки», если можно так выразиться. При отправке документов мы также приложили и сертификат о сдаче русского языка, и думаю, это сыграло определенную роль.

- Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын продолжал и свою карьеру в России?
Конечно. Россия - страна больших возможностей! Сейчас будущего моего сына зависит только от него, но я надеюсь, что он будет стараться и не подведет людей, которые помогали ему и добьется всего!

- Мы искренне желаем Павлосу дальнейших свершений и больших успехов в учебе!

Дорогие друзья!

Доводим до Вашего сведения, что ежегодно Санкт-Петербургский государственный университет проводит набор иностранных граждан по программам бакалавриата, специалиста, магистратуры, аспирантуры на бюджетные и договорные места. За 293 года существования СПбГУ закрепил за собой право называться также одним из лучших вузов России: богатое историческое прошлое, современная широкая исследовательская деятельность, активное развитие и новаторство позволяют СПбГУ находиться на передовых рубежах российской науки.
Если Вас интересует обучение в Санкт-Петербурге, второй столице России, обращайтесь к нам. Мы с радостью окажем Вам содействие в сборе и оформлении необходимых документов и непосредственному контакту с университетом.

За дополнительной информацией обращайтесь в секретариат центра «Russian word»:
Контактное лицо: Ундрицова Мария Владимировна
Адрес: г. Салоники, ул. Егнатия, 128.
Телефон: 2310.220822
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…