Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ολοκληρώθηκε η ετήσια θερινή εξεταστική (21- 23/06/2019)
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

27 Ιούνιος 2019

Ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η ετήσια θερινή περίοδος διεξαγωγής των κρατικών εξετάσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πιστοποίηση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με φορέα υλοποίησής τους το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (ΚΠΑΠ). Την ευθύνη για τη διενέργεια των εξετάσεων είχε η πενταμελής αποστολή του Εξεταστικού Κέντρου Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του ΚΠΑΠ που έφτασε στη Θεσσαλονίκη, απαρτιζόμενη αφενός μεν από εμπειρογνώμονες-εξεταστές αφετέρου δε από πρόσωπα που ήταν επιφορτισμένα με την εποπτεία της συνολικής διαδικασίας. Περίπου διακόσιοι (200) Έλληνες σπουδαστές διαφόρων ηλικιών συμμετείχαν στη θερινή εξεταστική περίοδο 2019 με στόχο να εξακριβώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους στη ρωσική γλώσσα και να αποκτήσουν, συνακόλουθα, τον αντίστοιχο διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας. Για τους περισσότερους από τους υποψηφίους που προέρχονταν από άλλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος καταρτίστηκε ξεχωριστό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες, λόγω της μεγάλης διανυόμενης απόστασης, χρονικές ανάγκες τους, το οποίο συνέβαλε στη συναισθηματική «αποφόρτισή» τους από περιττό άγχος και την αβίαστη, δημιουργική συμμετοχή τους σε όλες τις ενότητες της εξέτασης.

Τους διοργανωτές της εξεταστικής περιόδου ήταν αδύνατο να μην ικανοποιήσει και να μη χαροποιήσει το γεγονός, ότι χάρη στην άψογη υλικοτεχνική υποστήριξη του Κέντρου Russian Word, την άρτια κατάρτιση των συνεργατών του, την απόλυτη διαφάνεια και την τυπικότητα σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές και την καλοπροαίρετη διάθεση των εξεταστών, το περιβάλλον, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις, ανταποκρινόταν σε εξαιρετικά υψηλά πρότυπα όχι μόνο αναφορικά στην ποιότητα που απαιτείται στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη αλλά και ως προς τον επαγγελματισμό όλων των άμεσα εμπλεκόμενων στην οργάνωση και την ολοσχερή διεκπεραίωση των εξετάσεων.

Ευχόμαστε σε όλους του σπουδαστές καλή επιτυχία και άριστα αποτελέσματα, υπενθυμίζοντάς τους, ότι η ανακοίνωσή τους επίκειται σε 10 περίπου μέρες!

26/06/19. RW.

В Салониках завершилась тестовая сессия- 2019

В Салониках завершилось государственное тестирование по РКИ при участии экзаменационной и наблюдательной комиссий Центра Языкового Тестирования СПбГУ в составе 5 человек. Почти 200 греческих студентов разных возрастов могли проверить свои знания в области освоения русского языка и сдать экзамен на сертификат TORFL / ТРКИ. Для многих иногородних кандидатов было составлено индивидуальное расписание, что способствовало снятию тестовой тревожности и комфортному прохождению всех частей теста. Организаторов тестирования не мог не радовать тот факт, что благодаря материально-техническому обеспечению центра Russian Word, грамотности его сотрудников, прозрачности финансовой отчетности и доброжелательности экзаменаторов, тестовая среда соответствовала высоким стандартам качества предоставления образовательных услуг в Европе и профессионального поведения сотрудников организации.

Мы желаем всем ребятам успехов и отличных результатов.

Напоминаем, что они будут анонсированы через 10 дней.

26/06/19. RW.

Έκθεση εικόνων

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…