Συνεδρια / НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ (32)

Για όλα τα μυστικά φτάνει κάποτε η ώρα τους να φανερωθούν! Έτσι, λοιπόν και τώρα, καθώς τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης της Ολυμπιάδας ρωσικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας είναι πλέον γεγονός και απολαμβάνουν το φως της δημοσιότητας στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης (http://iri.spbu.ru/el/3322-2/) Η εν λόγω Ολυμπιάδα υπήρξε το πρώτο και απόλυτα πετυχημένο εγχείρημα της διοργάνωσης και της διεξαγωγής στην έδρα του Διεθνούς Ρωσικού Ινστιτούτου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης δράσεων αυτής της διεθνούς εμβέλειας. Η πρόθεση να φέρει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός όχι μόνο τύποις αλλά και κατ’ ουσίαν διεθνή χαρακτήρα…

Олимпиада по РКИ

Дорогие друзья! Благодарим всех, кто рискнул попробовать свои силы и стал официальным участником Олимпиады по РКИ, особенно тех, кто несмотря на принятое решение о параллельном проведении тестовой сессии и Олимпиады по РКИ принял смелое решение участвовать в конкурсе.Данная инициатива инновационна для нашего центра, и мы с большим интересом приняли ее, и теперь, будучи увлеченными процессом подготовки, в предвкушении и волнении за своих школьников и студентов. Мы уверены в несомненной пользе подобного мероприятия: именно подобные возможности рождают желание идти вперед, бороться и побеждать! Вниманию участников! Напоминаем, что стартовал заочный этап Олимпиады. В период с 10 по 25 января в личном кабинете…
  Уважаемые коллеги! Информируем Вас о том, что академический партнер Центра русского языка и культуры Russian Word- Российский новый университет (г.Москва) на основании соглашения № 073-10-2018-021 от 18 декабря 2018 г., заключенного с Министерством Просвещения РФ информирует о проведении цикла мероприятий, направленных на совершенствование системы дистанционного повышения квалификации учителей русского языка.О деталях участия в нижеследующих программах можно узнать в секретариате Russian Word по тел.2310.220822. Адрес образовательного ресурса: www.master.ruword.org12/2018. «Учитель за виртуальной партой»Информационно-аналитическое сообщение Министерство Просвещения Российской Федерации инициировало цикл мероприятий, направленных на совершенствование системы дистанционного повышения квалификации учителей русского языка. В декабре 2018 г. дистанционное повышение квалификации организовано в рамках…
Практика российских студентов на базе нашего центра - новаторская идея, реализовавшая себя в полной мере благодаря грамотной работе специалистов центра Russian Word и постоянных партнеров Российского нового университета (г. Москва), стремлению обеих сторон к взаимообогащающему развитию и продвижению новых идей. Надеемся, предоставленная платформа явилась уникальным опытом для молодых преподавателей и благоприятным стартом для их дальнейшей самореализации. Мы будем рады поддерживать данную инициативу и впредь. Также благодарим всех студентов за активное участие. 15/12/2018.  
Στις 11 Δεκεμβρίου και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και συζήτηση με τίτλο του "Ψηφιακός κόσμος" για τους σπουδαστές όλων των επιπέδων του RW. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της επιστημονικής κατεύθυνσης «Γλωσσολογία» με αντικείμενο ειδίκευσης «Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στο σύστημα της ψηφιακής εκπαίδευσης» του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Τεχνολογιών του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδραστικού μαθήματος θα μάθετε για τις δυνατότητες της διάσημης ρωσικής μηχανής αναζήτησης ЯНДЕКС. Είμαστε σίγουροι πως το μάθημα αυτό θα είναι αναμφίβολα χρήσιμο για όλους όσοι ενδιαφέρονται να βρίσκουν γρήγορα πληροφορίες…
Όροι διεξαγωγής Ολυμπιάδας Φάσεις διεξαγωγής.1) Προκριματική φάση (online): Θα διεξαχθεί από τις 10 Ιανουαρίου 2019 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019) εξ αποστάσεως με τη χρήση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.2) Τελική φάση (με φυσική παρουσία αξιολογητή – διαγωνιζόμενου): Θα διεξαχθεί από τις 22 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2019 στην έδρα του Κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού Russian Word. Ασκήσεις διαγωνισμού.Οι ασκήσεις του διαγωνισμού θα είναι πρακτικού και θεωρητικού περιεχομένου. Βλ. τα αρχεία σε pdf. Προκριματική φάση (εξ αποστάσεως):Online εξέταση στις ενότητες: «Λεξιλόγιο. Γραμματική» και «Παραγωγή γραπτού λόγου» («Письмо»). Οι συμμετέχοντες, ολοκληρώνοντας τις ασκήσεις,…
 Αγαπητοί σπουδαστές του Russian Word! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να Σας ενημερώσουμε, ότι το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού Russian Word θα αποτελέσει για πρώτη φορά χώρο πραγματοποίησης παιδαγωγικής πρακτικής και επιστημονικής έρευνας σπουδαστών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της επιστημονικής κατεύθυνσης «Γλωσσολογία» με αντικείμενο ειδίκευσης «Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας στο σύστημα της ψηφιακής εκπαίδευσης» του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Τεχνολογιών του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας. Η συγκεκριμένη πρωτοπόρος πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επίσημης σύμβασης αμοιβαίας συνεργασίας με το εν λόγω Α.Ε.Ι. κατά την περίοδο από 01.12.2018 έως 14.12.2018 στην έδρα του Κέντρου «Russian Word»…
Объединяться вместе - начало. Быть вместе - прогресс, а работать вместе- успех. Всегреческая ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ВАПРЯЛ) Центр русского языка и культуры Russian Word (г.Салоники) г.Салоники, 06/07/2018. Дорогие друзья! В субботу, 23/06/2018г., в Салониках завершился очередной этап экзаменационного турнира по выявлению у греческих студентов языковой, интеллектуальной и творческой одаренности в области владения русским языком как иностранным. Самая масштабная плановая летняя тестовая сессия была проведена коллективом экзаменаторов Центра языкового тестирования СПбГУ. На протяжении 20 лет СПбГУ является признанным лидером в сфере тестирования иностранных граждан, а выдаваемый СПбГУ сертификат является официальным документом, подтверждающим уровень владения русским языком как иностранным в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR), как…
Центр языкового тестирования СПбГУВсегреческая ассоциация преподавателей русского языка и литературыЦентр русского языка и культуры «Russian Word»Информационное письмо №2г. Салоники, 30/05/2018. Уважаемые коллеги! Во избежание недоразумений обращаем Ваше внимание на орг.детали предстоящего бесплатного мастер-класса Станислава Чернышова «Поехали!» - откуда и куда? Карта для преподавателей РКИ»», который состоится в актовом зале Holiday Inn Thessaloniki 23 июня 2018г. в 16.00. Ввиду ограниченного количества мест, выделенных для проведения мероприятия, представителям рекомендуется указывать в заявке количество занимаемых мест. Просим заблаговременно решить вопрос своего участия путем подачи заявки (прохождении онлайн-регистрации) на нашем сайте russianword.gr. Успешная онлайн-регистрация, а именно, получение на электронную почту ответного одобрительного письма является…
    Центр русского языка и культуры Russian WordОтдел международного сотрудничества   ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА Центр русского языка и культуры Russian Word выражает благодарность всем участникам Деловой игры, прошедшей в режиме онлайн 15 мая 2018г. Напомним, что вчера,15.05.2018, факультет гуманитарных технологий Российского нового университета (г. Москва) провел деловую игру под общим названием «Научно-практический форум «Волонтерство как вид общественной деятельности сквозь призму практик международной коммуникации». Организаторами форума выступили студенты РосНОУ таких направлений как «Социальная работа», «Перевод и переводоведение» и «Реклама и связи с общественностью». В работе форума приняли участие 10 спикеров, актив Волонтерского корпуса РосНОУ, представители прессы, а также 10…
Центр русского языка и культуры Russian WordОтдел международного сотрудничества07/05/2018г.Салоники, Греция Большие дела – в неутомимом постоянстве Доверие, в условиях современного неустойчивого во всех смыслах мира, – ресурс чрезвычайно важный и отнюдь не всегда легко достижимый. Построение эффективной системы взаимоотношений в долгосрочной перспективе – не только одно из основных конкурентных преимуществ, влияющих на деловую активность и эффективность использования интеллектуально-креативных ресурсов, но и качественно-новый эмоциональный уровень сотрудничества. Получение прибыли, достижение высоких результатов любого, в том числе и интеллектуального труда без сопровождающего процесс морального удовлетворения и психологического ощущения успеха – разрушительно. Наши партнерские отношения с Российским новым университетом (г.Москва) – результат успешного взаимовыгодного…
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι οι προγραμματισμένες χειμερινές εξετάσεις πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για τους έλληνες σπουδαστές διαφόρων επιπέδων γλωσσομάθειας ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Η ομάδα του «Russian Word» με την αυτοπρόσωπη παρουσία των ειδικών εξεταστών του αρμοδίου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στη γλώσσα Εξεταστικού Κέντρου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης λειτούργησε για μια ακόμη φορά εποικοδομητικά και με υποδειγματική οργάνωση. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των υποψηφίων της χειμερινής εξεταστικής περιόδου αυξήθηκε στο διπλάσιο. Για το λόγο αυτό, το Φεβρουάριο του 2018, οι δυναμικοί τούτοι διεκδικητές του δικαιώματος να…
  2 июля 2017 г. в Салониках члены Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка и литературы приняли участие в ежегодном научно-практическом семинаре повышения квалификации при участии экзаменационной комиссии ЦЯТ СПбГУ. Поводом для организации данного мероприятия послужила проведённая Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета летняя тестовая сессия по РКИ. Семинар был адресован всем коллегам-русистам, готовящим учащихся к сдаче на сертификат единого образца системы ТРКИ. Напомним, что центр русского языка и культуры Russian Word уже третий раз подряд принимает гостей из Санкт-Петербургского университета с целью обсуждения актуальных вопросов подготовки к тестированию, формата экзамена и лингводидактического материала по РКИ. В качестве наиболее актуальных тем…
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το Εκπαιδευτικό κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word», ως οικοδεσπότες των Ρώσων καθηγητών στη Θεσσαλονίκη, θεωρούν χρέος τους να ευχαριστήσουν και οι ίδιοι από καρδιάς το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και τους κα Αθηνά Τερζή, κα Διαμάντω Φωτοπούλου και τον κ. Αναστάσιο Τελίδη  για την εξαιρετική τιμή που έκαναν στους φιλοξενούμενούς μας να τους δεχτούν με θέρμη και να τους ξεναγήσουν στους χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ RUSSIAN WORD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ! ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ! ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ, ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΡΩΣΙΚΑ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ 28/11/2015 Σας ενημερώνουμε, πως για την παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλωσσάς και Λογοτεχνίας, στις 28/11 2015 στο Egnatia Palace, απαιτείται να έχετε συμπληρώσει προηγουμένως τη σχετική αίτηση συμμετοχής. Κατά τη συμπλήρωσή της παρακαλείσθε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αναγραφή του ονόματός σας (με…
To διδακτικό προσωπικό του εκπαιδευτικού κέντρου "Russian Word" θα λάβει μέρος στο 13ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Η δημοσίευση του άρθρου της επίκουρου καθηγήτριας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ. Β. Λομονόσοφ, O. Ι. Ντεμέντιβα στο δεύτερο για το έτος 2014 τεύχος του περιοδικού εκπαιδευτικής μεθοδολογίας «Η ρωσική γλώσσα στο εξωτερικό», με θέμα τη διεθνής επιστημονική ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο διάστημα 14 – 15 Δεκεμβρίου 2013 στην έδρα του κέντρου «Русское слово» στη Θεσσαλονίκη, απετέλεσε την αναγνώριση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου της ημερίδας αυτής και του πρακτικού οφέλους του. Η ημερίδα με τίτλο «Προβλήματα φωνητικής και γραμματικής από την άποψη της γλωσσικής διδασκαλίας» διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ВАПРЯЛ), η οποία…
Одним из важнейших аспектов многосторонней деятельности преподавателей центра «Русское Слово» является их регулярная научная деятельность- участие в научных конференциях и конгрессах, на которых представляются новые достижения по таким направлениям как сопоставительное изучение русского и греческого языков и языковое тестирование. Особое место занимают исследования в области теории и практики тестирования по РКИ на территории Греции, а так же определение уровня владения русским языком у соотечественников. Подтверждением тому служит статья «PLACEMENT TEST FOR RUSSIAN AS A MOTHER TONGUE: DESIGN AND APPLICATION», вошедшая в Сборник материалов и статей Международной конференции “1st International Conference «EDUCATION ACROSS BORDERS», которая прошла в г. Флорина (Греция), рабочим…
Το Σάββατο 14/12/13 και ώρα 10:00 στο εκπαιδευτικό κέντρο «Russian Word» στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε επίσημα την έναρξη της τρίτης διεθνούς επιστημονικής ημερίδας επιμόρφωσης καθηγητών ρωσικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε αίθουσα του εκπαιδευτικού κέντρου δινόταν μια ξεχωριστή διάλεξη από την κάθε προσκεκλημένη καθηγήτρια από τα πανεπιστήμια της Μόσχας που αφορούσε σε ένα διαφορετικό φαινόμενο της ρωσικής γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο και για πρώτη φορά όλοι οι νέοι καθηγητές ρωσικής γλώσσας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν άμεσα, να λάβουν συμβουλές και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε σημαντικά…
Τη Δευτέρα 16/09/13 οι 60 σπουδαστές του εκπαιδευτικού κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού ‘‘Russian Word’’ είχαν την ευκαιρία να λάβουν συμμετοχή στο εβδομαδιαίο συνέδριο με θέμα τον τουρισμό και την διοίκηση επιχειρήσεων και τίτλο «Информационная среда и управление эффективностью» που διεξήχθη στο Pallini Beach Hotel στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Νέου Πανεπιστημίου της Ρωσίας ‘‘РОСНОУ’’ με το Υπουργείο Επιστήμης της Ρωσίας. Στο συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσίας, καθώς και ακαδημαϊκοί, πρυτάνεις των ανωτάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ρωσίας, όπως επίσης και ειδικοί στον τομέα των πληροφοριών από τη Ρωσία, την Ελλάδα και…
Σελίδα 1 από 2

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…