Προς επίρρωση του έργου τους αναφορικά στην καθιέρωση και στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου διδασκαλίας της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και το εκπαιδευτικό κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word» εγκαθίδρυσαν αγαστή συνεργασία με σπουδαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας, με τα οποία έχουν συνυπογράψει σχετικά «Σύμφωνα Συνεργασίας» στους τομείς γενικά της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. 

Ανάμεσα στα ως άνω εκπαιδευτικά ιδρύματα συγκαταλέγεται και το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαράτοφ, με το οποίο, στη βάση της προειρημένης συνεργασίας μας, διεξάγουμε από κοινού, σε τακτική βάση, αξιόλογα έντονη και εποικοδομητική επιστημονική δραστηριότητα διαφόρων μορφών και ποικίλης θεματολογίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων με αντικείμενο, συνυφασμένο με τη μεθοδολογία, κατά την εφαρμοσμένη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, 

Στα πλαίσια αυτά και λίγο πριν την εκπνοή του 2014, ένας ακόμη σημαντικός «κρίκος» ήρθε να προστεθεί στην αλυσίδα της διαρκούς και άψογης συνεργασίας μας με το σπουδαίο αυτό ρωσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ειδικότερα, τη Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, το, περί ου ο λόγος, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαράτοφ, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και το εκπαιδευτικό κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word», συνδιοργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε μία ακόμη «εξ αποστάσεως» ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική ημερίδα. Για την υλοποίηση και την επιτυχή ολοκλήρωσή της δε, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα τεχνικά μέσα και οι διευκολύνσεις, που παρέχουν η σύγχρονη τεχνολογία και το Διαδίκτυο, ώστε να «εκμηδενιστεί» η απόσταση και να έχουμε την απαιτούμενη, απευθείας οπτικοακουστική επαφή με τους συνεργάτες – συναδέλφους μας στο μακρινό Σαράτοφ.

Το εν λόγω ρωσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα έλαβε μέρος στην ημερίδα δια του Περιφερειακού του κέντρου προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Региональный центр довузовского образования), ενώ από την πλευρά τους, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και το «Russian Word» παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά σε αυτή με 30 καθηγητές ρωσικής γλώσσας από διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας με επικεφαλής την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και πρόεδρο της Ένωσης Α. Θ. Ζουραβλιόβα. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας το επίλεκτοπροσωπικό του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σαράτοφ παρουσίασε προς τους συμμετέχοντες αξιόλογες εισηγήσεις. Συγκεκριμένα, η προϊσταμένη του τμήματος προετοιμασίας κ. Ν.Π. Σιντόρινα και η ειδική σε ζητήματα επιστημονικής διδακτικής μεθοδολογίας κ. Ν. Μ. Γκελέγκοβα έθεσαν υπ’ όψη των συναδέλφων καθηγητών ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα θέματα που άπτονται των «Οπτικών μεθόδων στο μάθημα της ρωσικής γλώσσας, ως ξένης» («Приёмы визуализации на уроке РКИ») καθώς και των «Μεθόδων εργασίας πάνω στο λεξιλόγιο του επιπέδου Α1».  Κατόπιν των αναλυτικών και άκρως εμπεριστατωμένων αυτών εισηγήσεων, ακολούθησαν τοποθετήσεις επ’ αυτών από όλους τους παρευρισκομένους, οι οποίες συνέτειναν στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα γόνιμου, επιστημονικού διαλόγου με την ανταλλαγή πολύτιμων απόψεων αναφορικά τόσο στη θεωρητική προσέγγιση όσο και στην εμπειρία από την πρακτική εφαρμογή, όλων των ζητημάτων, που τέθηκαν επί τάπητος. Ιδιαίτερα εποικοδομητική  κρίθηκε μάλιστα εν προκειμένω η θεώρηση της όλης θεματικής από την οπτική γωνία των συναδέλφων -καθηγητών ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους, προσωπικό στίγμα από τη διδασκαλία της ρωσικής, ως ξένης σε συνθήκες, όπου απουσιάζει το «γλωσσικό περιβάλλον» της διδασκόμενης γλώσσας. 

 

Στο τέλος των εργασιών της ημερίδας η Προϊσταμένη του Περιφερειακού του κέντρου προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σαράτοφ κ. Τ. Β. Γκοριουνόβα και η διευθύντρια του εκπαιδευτικού κέντρου ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού Τ. Μ. Χαλκονίδου εξέφρασαν από κοινού την ελπίδα για την εξακολούθηση της ανταλλαγής πολύτιμων εμπειριών και απόψεων ανάμεσα σε όσους σχετίζονται με τη διδασκαλία της ρωσικής, ως ξένης γλώσσας μέσα από τη διοργάνωση παρόμοιων επιστημονικών εκδηλώσεων, επισήμαναν τη συμβολή των τελευταίων στην περαιτέρω εξέλιξη της μεθοδολογίας κατά τη διάρκεια διδασκαλίας οποιασδήποτε γλώσσας ως ξένης και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη, αντίστοιχα υψηλού επιπέδου, επιστημονική διοργάνωση στο εγγύς μέλλον.  

http://www.sgu.ru/news/2014-12-22/sotrudniki-sgu-obsudili-s-rusistami-grecii-problemy

Το Σάββατο 14/12/13 και ώρα 10:00 στο εκπαιδευτικό κέντρο «Russian Word» στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε επίσημα την έναρξη της τρίτης διεθνούς επιστημονικής ημερίδας επιμόρφωσης καθηγητών ρωσικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε αίθουσα του εκπαιδευτικού κέντρου δινόταν μια ξεχωριστή διάλεξη από την κάθε προσκεκλημένη καθηγήτρια από τα πανεπιστήμια της Μόσχας που αφορούσε σε ένα διαφορετικό φαινόμενο της ρωσικής γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο και για πρώτη φορά όλοι οι νέοι καθηγητές ρωσικής γλώσσας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν άμεσα, να λάβουν συμβουλές και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα σε ξενόγλωσσο ακροατήριο. Η ημερίδα είχε διάρκεια 2 ημερών και το θέμα της: «Ζητήματα φωνητικής και Γραμματικής: Γλωσσολογικές προσεγγίσεις». Επίτιμοι προσκεκλημένοι καθηγητές έκαναν την ιδιαίτερη τιμή να παρευρεθούν και να είναι οι βασικοί εισηγητές της ημερίδας. Πιο συγκεκριμένα την οργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κυρίες Ε. Μπαρχουντάροβα (Διευθύντρια της Έδρας της Διδακτικής της Ρωσικής ως ξένης της Φιλολογικής Σχολής του πανεπιστημίου ‘‘Λομονόσοφ’’) και Ο. Ντεμέντιεβα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλολογικής Σχολής του πανεπιστημίου ‘‘Λομονόσοφ’’, η διεθνούς φήμης γλωσσολόγος, Καθηγήτρια της Ρωσικής ως ξένης κα Σ. Χαβρόνινα (Πανεπιστήμιο της Φιλίας των Εθνών), η κα Κ. Ζουράβλεβα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας) καθώς και η κα Ε. Στεργιοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας). Οι καθηγήτριες μέσω των διαλέξεων τους έθιξαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν στα γραμματικά φαινόμενα, όσο και στα φαινόμενα φωνητικής και προφοράς που εμπεριέχονται στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης και μέσω της πείρας και της πολυετούς εμπειρίας τους κατάφεραν να δώσουν τα φώτα τους στη νέα γενιά καθηγητών που έχουν ως αντικείμενο τη ρωσική γλώσσα. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο μορφωτικός ακόλουθος του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη κύριος Β.Ποτάποβ. Την ημερίδα αυτή παρακολούθησαν εκτός από τους καθηγητές ρωσικής γλώσσας, δεκάδες σπουδαστές του εκπαιδευτικού κέντρου «Russian Word», έχοντας την ευκαιρία να έρθουν με αυτό τον τρόπο ακόμα ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή την τόσο μαγευτική γλώσσα που παίζει στις μέρες μας όλο και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο προσκήνιο της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού και της οικονομίας γενικότερα. Τη δεύτερη μέρα της ημερίδας οι ελληνόφωνοι σπουδαστές των τμημάτων Β2, συμμετείχαν ενεργά σε διαδραστικό μάθημα με θέμα «Η σύνταξη της σύνθετης πρότασης» που παρέδωσε η κα Ντεμέντιεβα. Στο κλείσιμο της ημερίδας καθηγητές, σπουδαστές και προσκεκλημένοι αναγνώρισαν τη σημασία των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και η Πρόεδρος της κα  Κ. Ζουράβλεβα, όσο και την πολύτιμή αξία τους για τους εκπαιδευτές της ρωσικής γλώσσας.  

Уважаемые коллеги!

Данным письмом информируем Вас о том, что 6 апреля 2013 г.  в 12.00 в Салониках состоится научно-практический семинар для преподавателей русского языка как иностранного «Методы и условия  реализации современных образовательных технологий при обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному».Всегреческая ассоциация преподавателей русского языка и литературы, являясь единственным крупным объединением  квалифицированных  русистов в северной Греции, проводит данное мероприятие в тесном сотрудничестве с Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского с целью повышения квалификации преподавателей РКИ. Хотим обратить Ваше внимание на то, что в программу семинара включены две главные темы:

1) Вопросы сертификационного тестирования. У вас будет возможность получить интересующую лично Вас  информацию как практического, так и теоретического характера.  Наши коллеги из России готовы поделиться своим опытом в тестировании, учитывая тот факт, что на базе СГУ  успешно функционирует центр тестирования иностранных граждан. С другой стороны, если Вы ежегодно готовите своих учащихся к экзамену на сертификат, наши греческие коллеги проинформируют Вас об имеющих место изменениях в формате и содержании тестовых материалов.

2) Использование Интернета на уроках РКИ. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что среди современных средств обучения Интернет занимает ведущее место. Одним из часто рекомендуемых источников является Национальный корпус русского языка, представляющий собой  информационно-справочную систему, основанную на собрании русских текстов в электронной форме. Данный портал может быть полезен как преподавателям, так и студентам, изучающим русский язык и русскую культуру.

3) Мы уверены, что наши искренние и профессиональные  усилия способствуют развитию плодотворного сотрудничества между действующими русистами Греции, что и входит в главную задачу ВАПРЯЛ.

4) Всем участникам будет выдан документ о посещении семинара, подробная программа которого будет разослана через несколько дней.

До встречи на семинаре!

 

 

Точный адрес проведения семинара:

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ

2, 8, 14, 78 -Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.    17,37- ΣτάσηΦοιτητικήΛέσχη

Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα «Традиционное и новаторское в методиках РКИ» στις 16/3/2012

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα κάνοντας κλικ εδώ

Κατεβάστε την επιστολή γνωριμίας της κας E.L. Barkhudarova

 

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…