Αικατερίνη Φ. Ζουραβλιόβα

Διδάκτωρ φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Russian Word.

Επαγγελματική/εργασιακή εμπειρία: Πανεπιστημιακή εμπειρία 42 ετών ως καθηγήτρια πανεπιστήμιου. Από τα έτη αυτά τα 22 αποτέλεσε στέλεχος του διδακτικού προσωπικού των παρακάτω πανεπιστημίων: Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας «Λομονόσωφ», Κρατικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Ταγκανρόγκ (Σχολή Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριούπολης (Σχολή Ελληνικής Φιλολογίας). 20 έτη σε πανεπιστήμια της Ελλάδας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: γενική και αντιπαραβολική γλωσσολογία, σύγχρονη ρωσική γλώσσα (όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης), ρωσική γλώσσα ως ξένη και μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας, συγκριτική φωνολογία της ρωσικής και της νέας ελληνικής γλώσσας, φωνολογία της νέας ελληνικής γλώσσας. 85 δημοσιευμένες μελέτες.

 

Екатерина Федоровна Журавлёва

Доктор филологических наук, профессор факультета Балканистики Западно-Македонского университета.
Председатель ВАПРЯЛ, внештатный консультант по научной работе центра «Russian Word»

Общий стаж работы: 42 года научно-педагогического вузовского стажа, из них 22 года в штате профессорско-преподавательского состава университетов МГУ им. М.Л. Ломоносова, Таганрогского государственного пединститута (факультет русского языка и литературы) и Мариупольского госуниверситета гуманитарных наук (факультет греческой филологии); 20 лет в университетах Греции (Университет им. Аристотеля и западно-Македонский университет). Ветеран труда.

Области научных интересов: общее и сопоставительное языкознание, современный русский язык (все аспекты), русский как иностранный и методика его преподавания, сравнительная фонология русского и новогреческого языков, новогреческая филология. 85 опубликованных работ.

Έλενα Β. Πασκάλ

Καθηγήτρια της ρωσικής γλώσσας ως ξένης σε τμήματα αρχαρίων, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Εκπαίδευση: Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ντονέτσκ, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Ρωσικής Φιλολογίας. Πτυχίο με ειδίκευση στη: «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης».

Εργασιακή εμπειρία: 12 έτη στην Ουκρανία και 8 έτη στην Ελλάδα.

 

Елена Васильевна Паскал

Преподаватель РКИ в группах начального уровня, зам. председателя ВАПРЯЛ.

Образование: Донецкий государственный университет, филологический факультет, отделение русской филологии. Диплом повышения квалификации по специальности «Методика преподавания РКИ» (120 ч.)

Стаж работы: СШ г. Донецка, Украина (12 лет), Греция (8 лет).

 

 

Μαρία Β. Ουντριτσόβα

Υπεύθυνη προγραμμάτων εκπαίδευσης ρωσόφωνων σπουδαστών καθώς και για τα εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή στα ρωσικά πανεπιστήμια. Καθηγήτρια της ρωσικής ως ξένης γλώσσας.

Εκπαίδευση: Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας «Λομονόσωφ», ειδικότητα «Μετάφραση και μεταφρασεολογία», ειδίκευση «Διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Λογοτεχνικό Ινστιτούτο «Γκόρκι», πρόγραμμα «Λογοτεχνική δημιουργία». Διδάκτωρ πανεπιστημίου (PhD) στην ειδικότητα «Ιστορικο-συγκριτική, τυπολογική και αντιπαραβολική γλωσσολογία».

Εργασιακή εμπειρία: 6 έτη

 

Мария Владимировна Ундрицова                 

Координатор работы с соотечественниками и набора на обучение в вузы РФ, преподаватель РКИ.

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Перевод и переводоведение»; Литературный институт им. А.М. Горького, программа переквалификации «Литературное творчество»; МГУ им. М.В. Ломоносова, программа повышения квалификации «Преподаватель русского языка как иностранного». К.ф.н. по специальности «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». 

Стаж работы: 6 лет.

Υπεύθυνη προγραμμάτων εκπαίδευσης ρωσόφωνων σπουδαστών καθώς και για τα εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή στα ρωσικά πανεπιστήμια. Καθηγήτρια της ρωσικής ως ξένης γλώσσας.

Εκπαίδευση: Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας «Λομονόσωφ», ειδικότητα «Μετάφραση και μεταφρασεολογία», ειδίκευση «Διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Λογοτεχνικό Ινστιτούτο «Γκόρκι», πρόγραμμα «Λογοτεχνική δημιουργία». Διδάκτωρ πανεπιστημίου (PhD) στην ειδικότητα «Ιστορικο-συγκριτική, τυπολογική και αντιπαραβολική γλωσσολογία».

Εργασιακή εμπειρία: 6 έτη

 

Мария Владимировна Ундрицова

Координатор работы с соотечественниками и набора на обучение в вузы РФ, преподаватель РКИ.

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «Перевод и переводоведение»; Литературный институт им. А.М. Горького, программа переквалификации «Литературное творчество»; МГУ им. М.В. Ломоносова, программа повышения квалификации «Преподаватель русского языка как иностранного». К.ф.н. по специальности «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание».

Стаж работы: 6 лет.

Απόφοιτη του Κρατικού Γλωσσολογικού Πανεπιστημίου του Πιατιγκόρσκ (Ρωσία). Καθηγήτρια της ρωσικής και γαλλικής γλώσσας.

Διδάσκουσα ρωσικής γλώσσας στο 6o Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθέριου Κορδελιού και στο Δημοτικό σχολέιο της Σταυρούπολης στο πλάσιο της Δρασης 5 «Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών» του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών» (ΕΣΠΑ, Α.Π.Θ., ΥΠΔΒΜΘ, 2011-2013).

Διδάσκουσα ρωσικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον όμιλο Mouzenidis Group.

Υπέυθυνη της ομάδας καθηγητών Παραγωγής γλωσσικών τεστ της ρωσικής γλώσσας επιπέδων Β2 έως και Γ2.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ВАПРЯЛ)

Ольга Наполеоновна Рудянова

Преподаватель РКИ в группах продвинутого уровня, секретарь ВАПРЯЛ.

Образование: Пятигорский государственный лингвистический университет. Преподаватель русского и французского языков. Диплом повышения квалификации по специальности «Методика преподавания РКИ» (120 ч.)

Стаж работы: Пятигорская фармацевтическая академия (5 лет), Греция (10 лет).

Σελίδα 1 από 2

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

  • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ: 2310220822
  • Email: russianwordgr@gmail.com
  • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…