Τμήμα διατήρησης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η μέχρι τώρα πορεία μας στο χώρο της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, μας έχει καταδείξει τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει από τους σπουδαστές των Τμημάτων Βαλκανικών Σπουδών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, καθώς και από τους κατόχους των πτυχίων γλωσσομάθειας επίπεδων Β1 και Β2, για τη διατήρηση της ρωσικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, στο Russian Word, δημιουργήσαμε έναν ειδικό κύκλο μαθημάτων, για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν την επαφή τους με τη γλώσσα, αλλά δεν έχουν ως στόχο τους την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Παραθέτουμε έναν πίνακα με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

Τι περιλαμβάνει;

 • έμφαση στην παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου,
 • ανασκόπηση της ρωσικής γραμματικής στο πλαίσιο της πρότερης γνώσης, ζητήματα συγκριτικής ανάλυσης γλωσσών,
 • ενασχόληση με τη ρωσική λογοτεχνία (κλασσική και σύγχρονη), τον κινηματογράφο, τη μουσική,
 • εξοικείωση με τον ρωσικό Τύπο (εφημερίδες, περιοδικά κλπ.)

Ώρες διδασκαλίας:

4 διδακτικές ώρες / εβδομάδα (2 ημέρες)

Έναρξη μαθημάτων:

Α΄ κύκλος: Οκτώβριος – Φεβρουάριος
Β΄ κύκλος: Φεβρουάριος – Ιούνιος

Προοπτικές:

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά ταξίδια στην Αγία Πετρούπολη και Μόσχα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων,
 • συμμετοχή σε διαγωνισμούς μετάφρασης, εκθέσεων, κ.α.,
 • δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με διαπολιτισμικά θέματα (σχέσεις Ρωσίας – Ελλάδας κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μας: 2310.220822.

Συμπληρώστε την φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα μαθήματα

B2

ΕΝΤΑΤΙΚΟΣΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

Επίπεδο (Β2)/Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2)

Γενική χρήση της γλώσσας

Διάρκεια μαθημάτων Συχνότητα Διδακτικές ώρες (ΔΩ) των 45 λεπτών Όριο σπουδαστών στο τμήμα Προσφερόμενα επίπεδα και εξετάσεις
Οκτώβριος 2020- Μάιος 2021 
* η εισαγωγή στο τμήμα Β2 γίνεται με την προϋπόθεση κατοχής πτυχίου Β1
2 φορές την εβδομάδα
Υπάρχουν πρωινά και απογευματινά τμήματα
5 την εβδομάδα
Συμπληρωματικές 5 ώρες εξάσκησης το μήνα στη βιβλιοθήκη με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού
8/10 Επίπεδο В2 Πτυχίο ТРКИ-2. Второй сертификационный уровень. Εξετάσεις TORFL τον Ιούνιο 2020.
*Συνιστάται η συμμετοχή στις εξετάσεις για μεθοδολογικούς σκοπούς (την ομαλή ανάπτυξη των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων).
*Το Russian Word έχει επίσημη συνεργασία με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης (SPbU).

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) - Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2)

Для получения подробной информации о содержании уровня ТРКИ-2 обратитесь к нашим специалистам по телефону 2310-220822.

Успешное прохождение тестирования по данному уровню подтверждает высокий уровень коммуникативной компетенции в любых сферах общения. Достигнув этого уровня, человек может вести профессиональную деятельность на русском языке в ранге специалиста в инженерно-технической, гуманитарной и естественнонаучной области.

В системе российского высшего образования сертификационное тестирование на уровень ТРКИ-2 даёт право на получение:

 • диплома бакалавра гуманитарного, естественно-научного, (исключение составляет филологический), медико-биологического, инженерно-технического, и экономического профилей — выпускника российского вуза;
 • диплома магистра гуманитарного, естественно-научного, (кроме переводчиков, специалистов-филологов, журналистов, редакторов, менеджеров, дипломатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в русскоязычном коллективе; для перечисленных специалистов этот экзамен будет являться промежуточным), медико-биологического, инженерно-технического, и экономического профилей лицам, поступившим в магистратуру с дипломом бакалавра иностранного вуза.

Συμπληρώστε την φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα μαθήματα

C2

ТРКИ-4 (Γ2) Четвертый сертификационный уровень.  Экзамен подтверждает высокий уровень владения русским языком, близкий к уровню носителя языка. Наличие данного сертификата необходимо для получения диплома магистра-филолога.

Содержание данного уровня и учебный материал будут опубликованы позже. По всем вопросам, касающимся подготовки к данному уровню, просим обращаться в секретариат.

Συμπληρώστε την φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα μαθήματα

C1

ТРКИ-3 (Γ1) проходят лица, получающие дипломы бакалавра-филолога, а также дипломы бакалавра, специалиста, магистра, кандидата наук гуманитарного профиля по следующим специальностям: переводчик, редактор, журналист, дипломат, менеджер, ведущий свою профессиональную деятельность в русскоязычном коллективе.

Содержание данного уровня и учебный материал будут опубликованы позже. По всем вопросам, касающимся подготовки к данному уровню, просим обращаться в секретариат.

Συμπληρώστε την φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα μαθήματα

Σελίδα 1 από 3

GDPR COMPLIANCE UNDER CONSTRUCTION

Επικοινωνία

Η γραμματεία θα λειτουργεί καθημερινά από τη 1/9 και ώρες 11.00-21.30

 • Διευθ: Εθν. Αμύνης 9 & Τσιμισκή 131, Θεσσαλονίκη
 • Τηλ: 2310220822
 • Email: russianwordgr@gmail.com
 • Κιν: 6977719201

Facebook

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…